contact

Christina Rozdeiczer Kryszkowski, productieleider: productie@luxvocaalensemble.nl
Elisabeth Blom, artistiek leider en dirigent: dirigentluxvocaalensemble@gmail.com

Bestuur:
Marja Brunt, voorzitter
Matthijs van Wijk, penningmeester
Marien Bruno, secretaris

Fotografie website: Diederik Rooker